Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek wdrożyć program ochrony sygnalistów. Jednak mniejsze organizacje również mogą na tym wiele zyskać. Dlaczego? Warto poznać korzyści płynące ze stosowania tego systemu w biznesie.

Zarządzanie ryzykiem 

Celem systemu sygnalizowania jest utworzenie odpowiednich procedur i narzędzi do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w organizacji. Może chodzić o kradzież, fałszowanie danych, dyskryminację, molestowanie seksualne i wiele innych. Wdrożenie tego typu procedur pozwala na stworzenie skutecznego sposobu oceny ryzyka i zarządzania nim, co przekłada się na zapobieganie nieprawidłowościom.

Wykrywanie oszustw 

Brak możliwości anonimowego zgłoszenia dotyczącego popełnienia oszustwa sprawia, że nadużycia zazwyczaj nie wychodzą na jaw. Obawa przed odwetem jest silnym czynnikiem hamującym, a właściwy system ochrony sygnalistów skutecznie eliminuje ten problem.

Minimalizowanie nękania w pracy 

Nękanie i zastraszanie nie tylko obniża poziom kultury organizacyjnej firmy, lecz także zmniejsza poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników. Możliwość anonimowego zgłoszenia takich zachowań sprawia, że jest ich coraz mniej, a co się z tym wiąże ‒ wzrasta wydajność w organizacji.

Zapobieganie niepożądanym relacjom medialnym

Duże firmy często są pod obserwacją różnego rodzaju mediów, a niewłaściwe postępowanie jest natychmiastowo nagłaśniane. Program ochrony sygnalistów sprawia, że newralgiczne sytuacje zostaną rozwiązane w optymalny sposób przez wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki temu firma może uniknąć ryzyka reputacyjnego.

Polepszenie wizerunku firmy

Wprowadzenie systemu ochrony sygnalistów może sprawić, że firma zyska lepszą reputację, ponieważ pracownicy, a także inwestorzy zyskują pewność co do bezpieczeństwa danej organizacji. Dla potencjalnych pracowników wizja miejsca pracy, w którym problemy są rozwiązywane, a nie wyciszane, jest zachęcającym czynnikiem skłaniającym do budowania zgranej firmowej społeczności.

Skargi a poważne problemy 

Program dla sygnalistów pozwala zdiagnozować poważne problemy związane z etyką zgłaszane w pojedynczych skargach. To, że zgłoszeniami zajmują się dedykowani pracownicy, sprawia, że kwestia zostanie dokładnie zbadana. Czasami może się zdarzyć, że nie występuje żaden dylemat, tylko w grę wchodzą emocje. W takiej sytuacji firma będzie zabezpieczona, ponieważ system ochrony sygnalistów po szczegółowej analizie wykluczy niewłaściwe postępowanie.

Ochrona firmy 

Niezgłoszone oszustwa oraz nieetyczne zachowania mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na wizerunek organizacji, lecz także na całą jej strukturę. Za pracownika odpowiada bezpośredni przełożony, który często nie jest świadomy tego, że jego podwładny dopuszcza się nieprawidłowości. Dlatego anonimowy program ochrony sygnalistów może pomóc wykluczyć takie ryzyko.

Kultura organizacyjna 

Dobrze funkcjonujący system anonimowego informowania o nieprawidłowościach w firmie przekłada się na wyższą dbałość o kulturę organizacyjną. Pracownicy mogą poczuć się bezpieczniej dzięki świadomości, że ich zgłoszenia mają moc sprawczą ‒ eliminują nieetyczne zachowania.

Wymienione przykłady to tylko najważniejsze korzyści, jakie może odnieść firma dzięki wdrożeniu wysokiej jakości systemu ochrony sygnalistów. Wysoka jakość oznacza tu spełnienie trzech niezbędnych warunków ‒ o tym możesz przeczytać w tym artykule (odnośnik).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 672 100 lub [email protected]