Każda ‒ nawet dobrze funkcjonująca firma ‒ narażona jest na sytuacje sprzeczne z zasadami etyki. Minimalizowanie ryzyka oszustw i niewłaściwego postępowania wśród pracowników może okazać się kluczowym elementem tworzenia wartościowej kultury organizacyjnej. Ogromnym wsparciem w takich sytuacjach okazuje się zewnętrzny program ochrony sygnalistów.

Kim jest sygnalista? 

Sygnalistą może stać się każdy pracownik danej organizacji. To osoba, która nie tylko dostrzega niewłaściwe zachowania w firmie, lecz przede wszystkim zgłasza je do odpowiednich organów. Najczęściej robi to anonimowo, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Obawa przed odwetem ze strony osób, których dotyczy zgłoszenie, to główny czynnik wpływający na rezygnację z powiadamiania o nieetycznym postępowaniu.

Bardzo istotna jest forma programu ochrony sygnalistów i jego właściwe funkcjonowanie. Powinien zapewniać anonimowość i bezpieczeństwo, tworząc przestrzeń do rozmowy i podjęcia właściwych działań w celu wyeliminowania ryzyka złamania zasad etyki w miejscu pracy.

Działanie programu dla sygnalistów 

Programy zaprojektowane w celu zbierania i analizowania zgłoszeń od sygnalistów koniecznie powinny być oparte na przemyślanej koncepcji działania. Sygnalista, zgłaszając niewłaściwe postępowanie, musi mieć pewność, że ma zapewnioną anonimowość, w przeciwnym razie może w ogóle się nie zdecydować na przekazanie ważnych danych. Ponadto powinien mieć poczucie, że jego zgłoszenie ma sens, dlatego każdą otrzymaną informację należy sprawdzić i poczynić właściwe kroki, by wyeliminować problem.

A zatem konstruktywne i wiarygodne programy dla sygnalistów powinny zapewniać pracownikom to, że:

  • zgłaszanie nieprawidłowości przebiega w sposób anonimowy i poufny,
  • nie zostaną w żaden sposób pokrzywdzeni w następstwie dokonania takiego zgłoszenia ‒ wyeliminowane zostanie ryzyko odwetu,
  • przekazana informacja zostanie potraktowana poważnie.

Te trzy czynniki są niezwykle ważne w przypadku programu dla sygnalistów. Musi on obejmować wszystkich pracowników bez względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Infolinia zewnętrzna 

Czasami pracownicy nie mają zaufania do wewnętrznego systemu sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z zewnętrznego programu, jakim jest nieOK. Dlaczego? Ponieważ może to przynieść kilka istotnych korzyści:

  • pracownicy zyskują pewność co do anonimowości bądź poufności zgłoszenia,
  • pracodawca zyskuje niezależną, obiektywną kontrolę zgłaszanych sygnałów,
  • sprawdzony system może odpowiednio filtrować ujawnienia nieetycznych zachowań, a także identyfikować kwestie prawne, regulujące oraz wymagające natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań.

Zewnętrzny program nieOK pomaga organizacjom wprowadzić bezpieczną przestrzeń do zgłaszania nieprawidłowości. Taki mechanizm kontrolny sprawia, że firma wiele zyskuje, o czym bardziej szczegółowo pisaliśmy w tym artykule (tu odnośnik).

Programy ochrony sygnalistów w naszym kraju nie cieszą się jeszcze taką popularnością jak za granicą. Unijna dyrektywa obowiązuje dopiero od grudnia 2021 roku, jednak sytuacja ta z miesiąca na miesiąc się zmienia. Niedługo infolinia do zgłaszania nieprawidłowości stanie się pożądanym przez pracowników standardem.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu +48 790 672 100 lub [email protected]